Vispassen

In 2023 gaf Sportvisserij Nederland bijna 690.000 VISpassen uit. Dit betekent dat het aantal sportvissers dat lid is van een hengelsportvereniging die bij de landelijke koepel is aangesloten met bijna 18.000 steeg ten opzichte van 2022. De trend dat veel bij NOC*NSF aangesloten sportbonden hun ledenaantal jaarlijks zien afnemen, is dus                                                 niet van toepassing op Sportvisserij Nederland.


Bewustwording bij sportvissers

 

Lood is een zwaar metaal, schadelijk voor het watermilieu en leidt o.a. tot loodvergiftiging bij watervogels. Ook voor mensen kleven ernstige en directe gezondheidsrisico’s aan het gebruik en verwerken van lood. Sportvissers komen in contact met lood via de huid, maar ook via de slijmvliezen (bij het dichtbijten van loodhageltjes) of via de luchtwegen (zodra lood wordt gesmolten en gegoten). Bij het gieten van lood komen schadelijke looddampen vrij die onbedoeld kunnen worden ingeademd of kunnen neerslaan in de omgeving. Sportvisserij Nederland, de Unie van Waterschappen en de ministeries van LNV, VWS en I&W zetten daarom in op de transitie naar milieuvriendelijke alternatieven.

Karper vissen

 

De beste tijd voor het vissen op karper is wanneer het water warmer is dan 14 graden Celsius. Karpers gaan dan het grootste deel van de dag actief zoeken naar eten. Maar wanneer is dat dan precies? Het meeste succes tijdens het karpervissen zal je hebben in de maanden mei, tot en                                                 met oktober!


Grootste snoek gevangen in Nederland

De grootste snoek gevangen in Nederland is in 2017 gezet op 134cm. Vervolgens in 2019 is dit record verbroken naar 138cm

 


Gratis MeeVIStoestemming

Het is voor VISpashouders mogelijk om online de gratis MeeVIStoestemming aan te vragen. De Meevistoestemming is een schriftelijke toestemming voor één persoon om één dag gratis mee te mogen vissen met een VISpashouder in een water in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

 


Aantal haaien neemt toe

 

Het gaat goed met de haai en de rog in de Oosterschelde. Dat blijkt uit onderzoek van Sportvisserij Nederland. Sinds 2009 komen ze in grotere aantallen voor in Zeeland. En het gaat niet alleen om volwassen dieren. Ook haaien- en roggenpups worden steeds vaker aangetroffen door                                                         sportvissers.


 

Zeebaars

 

Van 1 februari tot en met 31 maart 2024 mag u zeebaars alleen vangen als u vist met een hengel of handlijn. U moet deze direct terugzetten. Het houden, verplaatsen, overladen of aanlanden van zeebaars is verboden. 

In januari en van 1 april tot en met 31 december 2024 mag elke visser                                                  maximaal 2 zeebaarzen per dag vangen en houden. Dit mag alleen als de                                                zeebaars minimaal 42 centimeter lang is. U mag geen vaste netten                                                          gebruiken om zeebaars te vangen of te houden.


 

Kan je rivierkreeft uit de sloot eten

Een levende rivierkreeft mag je in principe niet zomaar uit de sloot halen en opeten, alleen wanneer de lokale hengelsportvereniging het volledige visrecht bezit en jij zelf in bezit bent van de vispas of andere schriftelijke toestemming mag je met een hengel rivierkreeft vangen


 Paling

Het gaat de laatste jaren weliswaar iets beter met de paling, maar de vis hoort nog steeds tot de bedreigde diersoorten. Hun aantal is in Nederland met 90% afgenomen. De viswijzer adviseert om geen paling te eten. Als natuurbeschermingsorganisatie wil Natuurmonumenten de paling een gezond leefgebied bieden, waar geen vangst plaatsvindt

 


Vissengids app

Handig!

·         Alle Nederlandse zoetwater- en zeevissen op je mobiel, met strak beeldmateriaal

·         Vissen doorzoeken op alfabet, familienaam en trefwoord

·         Uitgebreide informatie over herkenning, verspreiding, voedsel en meer

·         Visserijwet informatie per soort (gesloten tijden, minimummaten e.d.)

·                                                                            UNIEK: automatisch vissen herkennen via de vissenscanner functie!                                                                                    Gratis!.De Vissengids app is gratis te downloaden in de App Store en                                    in Google  Play Store