WEBSITE VOORWAARDEN

 

1 - Door toegang te zoeken tot de Website van Lagerweij hengelsport of het gebruiken en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van deze Website gaat u akkoord met deze Website Voorwaarden van Lagerweij hengelsport. Indien u de voorwaarden niet aanvaardt, dan dient u de Website van Lagerweij hengelsport niet te bezoeken.

 

2 - Deze Website en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie of enige voorwaarden van enige soort, waaronder, maar niet beperkt tot, eventueel geïmpliceerde garanties of geïmpliceerde voorwaarden betreffende de verhandelbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie of het feit dat deze informatie geen inbreuk maakt.

 

3 - Op de Website van Lagerweij hengelsport rust auteursrecht, en is juridisch eigendom van Lagerweij hengelsport en/of van haar partners en/of adverteerders/leveranciers. Lagerweij hengelsport behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Lagerweij hengelsport, en/of van haar partners en/of adverteerders/leveranciers.

 

4 - Lagerweij hengelsport verleent u als Website bezoeker het recht om de informatie - in welke vorm dan ook - van deze Website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Ieder ander, in het bijzonder commercieel gebruik, wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het u verboden om data mining-, robot-, \"spider\"- , \"scraper\"-software en software met gelijksoortige functionaliteit of een automatisch systeem of handmatige methodiek toe te toepassen op de Website van Lagerweij hengelsport teneinde Webpagina´s te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door deze Website worden ontsloten. Bovendien is het u verboden in grote mate (massaal) bestanden van de Website te downloaden dan wel de Website - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de computer van deze Website voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren, en links van en naar deze Website te plaatsen.

 

5 - Lagerweij hengelsport behoudt zich het recht voor de Website Voorwaarden van Lagerweij hengelsport op ieder moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Dat geldt ook voor de inhoud van de Website.